VSIP thành công: tất cả nhờ vào bảo vệ môi trường ?

Những con đường nhựa rông lớn, thẳng tắp với hàng cây xanh mát dọc hai bên ven đường chính là hình ảnh quen thuộc mà tất cả chúng ta đều nhận thấy khi đi qua những cụm Khu công nghiệp VSIP không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài, và đây cũng chính là bí quyết mà thương hiệu VSIP đã được tin tưởng, ưu tiên trên nhiều nơi khi họ đặt chân đến.

Từ cam kết…

Xác định phát triển bền vững để mang đến hiệu quả hoạt động, những năm qua, VSIP luôn chú trọng đến công tác tạo mảng xanh và bảo vệ môi trường (BVMT), xem việc thực hiện đầy đủ các biện pháp BVMT cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là mục tiêu hàng đầu của VSIP. Trên cơ sở đó, các KCN VSIP I, VSIP II, VSIP II-A đã lập ĐTM và đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, VSIP còn xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng, đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo phân kỳ, tách riêng hệ thống thu gom nước mưa, nước thải và thu gom nước thải của khách hàng trong các KCN VSIP Bình Dương về nhà máy xử lý nước thải tập trung. Các nhà máy xử lý nước thải hoạt động liên tục, ổn định, bảo đảm chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BNTMT trước khi xả ra môi trường.


Đường vào KCN VSIP xanh – sạch – đẹp

Không chỉ lập hồ sơ xin phép xả thải, VISP đã lắp đặt hệ thống quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải tự động và xây dựng điểm quan trắc nguồn thải theo đúng Quy định BVMT tỉnh Bình Dương ban hành; lập hồ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và quản lý chất thải nguy hại theo quy định, thực hiện kê khai và nộp phí BVMT đối với nước thải hàng quý cho 3 KCN, tổ chức quan trắc, đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước theo giấy phép xả thải hàng tháng và định kỳ hàng năm; đồng thời đánh giá hiện trạng môi trường các KCN VSIP với tần suất 3 tháng/lần… Nhờ vậy, chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, rung trong các KCN VSIP luôn đạt QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT, đồng thời cảnh quan trong các KCN VSIP luôn xanh, sạch và đẹp. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn đổ nước thải, sự cố tràn đổ hóa chất trong các nhà máy xử lý nước thải tập trung luôn được quan tâm… góp phần bảo vệ tài nguyên nước và BVMT.

….. Đến hiệu quả từ BVMT

Phải khẳng định rằng, mục tiêu phát triển bền vững mà VSIP hướng đến đã tạo nên sự thành công của VSIP. VSIP luôn được đánh giá là nơi hoạt động có hiệu quả trong việc sử dụng đất cao nhất tại Việt Nam với giá trị vốn đầu tư trên đơn vị diện tích đất là 6,5 triệu đô-la Mỹ/ha. VSIP thu nhận và tạo việc làm cho hơn 143.00 lao động, giúp giải quyết vấn đề lao động cho người dân địa phương và các tỉnh, thành lân cận song song với việc đào tạo nghề nghiệp, huấn luyện tay nghề và kỹ thuật cho người lao động Việt Nam.

Không chỉ thế, VSIP còn tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư an tâm sản xuất, góp phần tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội. Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội được làm việc hợp tác để cung cấp sản phẩm nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài từ đó nhận chuyển giao một số công nghệ sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh, đó là những doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu lớn, hoạt động xuất khẩu năng động. Giá trị xuất khẩu tích lũy đến nay lên đến 22,8 tỷ đô-la Mỹ tương đương hơn 500.000 tỷ đồng, đóng góp rất lớn vào giá trị xuất khẩu chung của địa phương và Việt Nam nói chung. Trong hoạt động, VSIP đã áp dụng và duy trì hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 giúp tiếp cận có hệ thống để quản lý môi trường, sức khỏe nghề nghiệp tạo môi trường xanh, sạch và an toàn cho người lao động.

Biến quyết tâm trở thành hiện thực, bằng chứng là tính đến tháng 3-2017, các KCN VSIP Bình Dương đã thu hút 550 nhà đầu tư đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó đã có hơn 360 đơn vị đã đi vào hoạt động sản xuất); thu hút hơn 5,9 tỷ đô-la Mỹ vốn đầu tư của các nhà đầu tư. Ảnh hưởng về thương hiệu và chất lượng sản phẩm: là nhà phát triển KCN và đô thị hàng đầu Việt Nam. Tự hào hơn nữa là năm 2014 và 2016, VSIP được Sở Tài nguyên và Môi trường trao bằng khen đã có thành tích thực hiện tốt yêu cầu về BVMT trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017 được UBND tỉnh trao tặng mới đây. Điều này là minh chứng cho sự tin tưởng của các sở ban ngành, của cộng đồng đối với nỗ lực của VSIP trong công tác BVMT, phát triển bền vững đi đôi với thân thiện môi trường, trách nhiệm xã hội của VSIP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *